De gemeente werkt samen met woningcorporaties en marktpartijen aan de bouw van nieuwe woningen. Ook zijn er transformaties van bijvoorbeeld kantoren naar woningen. Op verschillende locaties in de stad en de dorpen zijn de projecten in aanbouw of in voorbereiding.

De gemeente Deventer wil inwoners graag zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van deze woningbouwprojecten.

Momenteel kunt u niet stemmen voor een project.